'; Watch Me! | Watch Me

Watch Me!

Lofoten folkehøgskole har tatt utfordringen. Vi har valgt å gå inn i kjernen av klimaproblemet, og utforsker hvordan vi som individ og samfunn kan få til den endringen som kreves for en bærekraftig verden.

 

I prosessen vil vi utfordre våre egne oppfatninger og antakelser om endring og klima.

 

Ved å tenke på bærekraft i hverdagen, blir det også mulig å endre eget levesett og vise andre mennesker gode eksempler på en smartere levemåte. Nettopp derfor forplikter elever og ansatte ved Lofoten folkehøgskole seg til én liten miljøvennlig endring i 21 dager – én endring som kan utgjøre en stor forskjell.

 

Dette handler ikke bare om å endre atferd eller å redusere sitt eget karbonfotavtrykk.

 

Mye viktigere er deltakernes erfaring av hvordan endring skjer. Og hva som skjer når man begynner å eksperimentere, reflektere og snakke sammen om utfordringene vi står ovenfor.

 

På denne måten vil de få en viktig innsikt i hvorfor mennesker er den mest kraftfulle løsningen på klimaendringer og andre globale utfordringer som fins.

 

Lofoten Watch

Watch Me! er en del av det store bærekraftprosjektet på skolen, ”Lofoten Watch”. Gjennom dette prosjektet retter vi oppmerksomheta mot de truslene som henger over verden, og over oss, men først og fremst ser vi på hva som er mulig å gjøre lokalt.

 

cCHALLENGE

Watch Me! benytter seg av cCHALLENGE – et forskningsbasert verktøy utviklet av Professor Karen O’Brien ved Universitetet i Oslo, en ledende forsker innen klimaendringer og bærekraftig transformasjon. I møte med klimaendringer er det mange som lurer på hvordan de selv passer inn i det store bildet: hva er sammenhengen mellom den enkeltes beslutninger, påvirkningskraft og endringer i samfunnet? Dette fins det mange ulike teorier på. I cCHALLENGE får folk selv oppleve og gjøre seg opp en mening om dette. Ved å tilnærme seg endring som et eksperiment utforsker deltakere nye løsninger og ser sin egen rolle i samfunnsendring. Når vi tar på oss én liten endring, én liten utfordring, begynner vi å snakke om det, dele historier, og inspirerer venner, familie og fremmede på nye måter.

 

Historien viser oss at endring blir drevet frem av folk som stiller spørsmål, deler historier og inspirerer andre. Alt vi gjør skaper ringvirkninger, og ringvirkninger kan utvikle seg til store bølger.

 

Interessert i å høre mer? Kontakt oss.

 

 

Back